Opravy

Jeden z vašich přístrojů od firmy Rössle AG má závadu a potřebuje opravu? Kontaktujte prosím pana Leonharda Rössleho e-mailem na adrese leonhard@roessle.ag a požádejte o objednávku opravy s následujícími požadovanými údaji. Poté zašlete přístroj spolu s přiloženou objednávkou opravy na níže uvedenou adresu firmy Rössle AG.

Informace požadované pro objednávku opravy:

  • Příjmení, jméno
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Kopie faktury nebo dokladu o nákupu
  • Název přístroje / typ přístroje
  • Popis chyby
  • Sériové číslo jednotky

Odeslání vadného přístroje (pouze včetně přiložené objednávky na opravu) na následující adresu:

Rössle AG
Pan Leonhard Rössle
Johann-Georg-Fendt-Strasse 50
D-87616 Marktoberdorf