Impressum

Informace podle § 5 TMG:

Rössle AG
Pater-Hartmann-Strasse 23
87616 Marktoberdorf

Zastoupení:

Představenstvo: Renate Rössle, Leonhard Rössle, Hubert Rössle (Předseda)
Předseda dozorčí rady: Roland Hainke

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 8342 / 70 59 5-0
Telefax: +49 (0) 8342 / 70 59 5-70
E-Mail: info@roessle.ag

Zápis do registru:

Zápis do obchodního registru
Registrační soud: Kempten
Registrační číslo: HRB 7545

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu: DE218551706
Identifikační číslo podniku podle § 139 c německého daňového řádu (Abgabenordnung): DE

Dozorčí orgán:

Okresní úřad Ostallgäu
Schwabenstrasse 11
87616 Marktoberdorf
https://www.ostallgaeu.de/

Implementace/programování www.feuerwehr-sauger.de:

Rössle AG
Pater-Hartmann-Strasse 23
87616 Marktoberdorf

Kredity zobrazení:

Rössle AG, Kalcher Productions, JP Gansewendt Photography

Autorská práva
Veškerý obsah (zobrazení, textový materiál atd.) podléhá autorským právům firmy Rössle nebo příslušných vlastníků. Použití a zveřejnění tohoto materiálu je povoleno pouze s písemným souhlasem a odkazem na zdroj. Porušení bude stíháno podle občanského a trestního práva.

Informace o online řešení sporů:

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. “OS-Plattform” – platforma pro online řešení sporů). Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Přístup k platformě je možný na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma Rössle upřednostňuje řešit Vaše žádosti přímou výměnou názorů, a proto se neúčastní řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitele. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se prosím obraťte přímo na nás.
Nejsme ochotni ani povinni se zúčastnit řízení o řešení sporu před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Odpovědnost za obsah:

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.
Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se dozvíme o příslušných porušeních, tak tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy:

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.
Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však bez konkrétních indicií porušení zákona není přiměřená. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva:

Obsah a práce vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.
Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás prosím o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Identifikace poskytovatele, adresa pro předvolání:

Adresa pro předvolání a adresa firmy Rössle pro stížnosti a jiná prohlášení o záměru je:
Firma Rössle AG
Představenstvo: Hubert, Renate und Leonhard Rössle
Pater-Hartmann-Strasse 23
87616 Marktoberdorf
Telefon: +49 (0) 8342-70 595 0
Telefax: -49 (0) 8342-70 595 70
E-Mail: info@roessle.ag

Rejstříkový soud: Místní soud v Kempten
Registrační číslo: HRB 7545
DIČ: DE 218 551 706
Daňové číslo 125/120/60208 125/120/60208

Marktoberdorf

Září 2021